Az alap XHTML, három Dokumentumtpus Definciót tartalmaz. A leggyakoribb az XHTML Transitional.

<!DOCTYPE> - t kötelező megadni!

Az XHTML dokumentum három fő részből áll:
  • a dokumentumtpusból,
  • a head-ből
  • és a body-ból.

Az alap dokumentum-feléptés:

[/CODE]&lt;!DOCTYPE ...&gt;

&lt;html&gt;

&lt;head&gt;
&lt;title&gt;... &lt;/title&gt;
&lt;/head&gt;

&lt;body&gt;
...
&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;[/CODE]

A DOCTYPE meghatározásnak mindig az XHTML dokumentum első sorában kell szerepelnie!


Egy XHTML példa:

Egyszerű XHTML dokumentum szerkezete:

[/CODE]<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html>

<head>
<title>Egyszerű dokumentum</title>
</head>

<body>


Egyszerű bekezdés.</p>
</body>

</html>[/CODE]

A DOCTYPE meghatározza a dokumentum tpusát:

[/CODE]<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">[/CODE]

A dokumentum hátralevő része a következő módon néz ki:

[/CODE]<html>

<head>
<title>Egyszerű dokumentum</title>
</head>

<body>


Egyszerű bekezdés.</p>
</body>

</html>[/CODE]


A három dokumentumtpus meghatározása:
  • a DTD meghatározza a weboldal szintaxisát (szintaktikáját) az SGML-ben,
  • a DTD-t az SGML alkalmazások használják, mint HTML, hogy meghatározzanak szabályokat a jelölődokumentumok bizonyos tpusainak elfogadására, tartalmazva az elem és a lényeg meghatározásának egy csoportját,
  • az XHTML egy SGML dokumentumtpus-meghatározásban van meghatározva, vagy 'DTD',
  • egy XHTML DTD pontosan lerja számtógép számára olvasható nyelven a megengedett szintaxist és az XHTHML jelölés nyelvtanát.

Jelenleg három XHTML dokumentumfajta van:
  • szigorú (Strict)
  • átmeneti (Transitional)
  • keretes (Frameset)

Az XHTML 1.0 három XML dokumentumtpust határoz meg, három DTD-ben: szigorú, átmeneti és keretes.

XHTML 1.0 Strict:

[/CODE]<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">[/CODE]

Akkor használd, amikor valóban tiszta, összevisszaságoktól mentes jelölést szeretnél. Cascaiding Style Sheets-el együtt használd.


XHTML 1.0 Transitional:

[/CODE]<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">[/CODE]

Akkor használd, amikor szükséged van a HTML prezentációs funkcióira és olyan böngészőket szeretnél támogatni, amelyek nem értik a Cascaiding Style Sheets-et.


XHTML 1.0 Frameset:

[/CODE]<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">[/CODE]

Akkor használd, amikor a HTML kereteket szeretnél használni, hogy feloszd a böngészőnek az ablakát kettő, vagy több keretbe.


Magyarázatok:

DTD = Document Type Definition (dokumentumtpus-meghatározás).
Strict - szigorú.
Transitional - átmeneti.
Frameset - keretes.
frame - keret.
Cascaiding Style Sheets = CSS (Egymásbaágyazott stluslapok)