Az XHTML tagoknak (parancsok) lehetnek attritbútumaik. A speciális attritbútumokokat parancsokra bontva lentebb találod. Az attrtitbútumok le vannak írva itt, de a fő és a nyelvi attrtitbútumok mindegyik parancsra vonatkoznak (néhány kivétellel).

Fő attritbútumok!

Nem érvényes a base, head, html, meta, param, script, style, és title elemeknél.

Attritbútum - Érték - Magyarázat

class - class_szabály (class_rule) vagy style_szabály (style_rule) - Az elem osztálya, amelyet az CSS-programozás során használunk.
id - id_név (id_name) - Az elem egyéni azonosítója, amelyet máshol is használunk, nemcsak a CSS-ben.
style - style_meghatározás (style_definition) - Egy belső stílusmeghatározás, amellyel az adott elem megjelenését határozhatjuk meg.
title - eszköztipp_szöveg (tooltip_text) - Az elem fölé húzva az egeret a tipp ablak tartalma.

Példák:

[/CODE]"#"]Első link
[IMG]kerthaz.jpg[/IMG]
<div style="font-size:26px">26 pixeles szöveg[/CENTER]
<ptitle="Hát ez az...">Én megmondtam.</p>[/CODE]


Nyelvi attritbútumok!

Nem érvényes a base, head, html, meta, param, script, style, és title elemeknél.

Attritbútum - Érték - Magyarázat

dir - ltr (left to right = balról jobbra) | rtl (right to left = jobbról balra) - Megadja a szöveg irányát.
lang - nyelvi_kód (language_code) - Megadja a nyelvi kódot.

Példák:

[/CODE]<p dir=&quot;rtl&quot;>Jobbról balra, de valahogy furcsa a pont helyzete...</p>
<div lang=&quot;hu&quot; xml:lang=&quot;hu&quot;>Ezt a szöveget bizony, csak magyar nyelven tudod elolvasni.[/CENTER][/CODE]


Billentyűzet attritbútumok!

Attritbútum - Érték - Magyarázat

accesskey - karakter (character) - Egy billentyűt jelöl ki az elem eléréséhez. ALT + egy billentyű lenyomásával a meghatározott elemre ugrik.
tabindex - szám (number) - A TAB billentyűt nyomkodva az elemre hányadikként ugorjunk.

Példák:

[/CODE]<input accesskey=&quot;l&quot; value=&quot;ALT+l betűt lenyomja ugrunk erre az elemre.&quot; />
<input tabindex=&quot;3&quot; value=&quot;Tabot harmadszorra lenyomva ugrunk erre a beviteli mezőre.&quot; />[/CODE]