Polárszûrõ hatás
szint: haladó Megkíséreljük a lehetetlent, egy utólag utánozhatatlan effekthatás leutánzását. Már elõre eláruljuk, hogy nekünk sem fog maradéktalanul sikerülni. A polarizációs szûrõket elsõsorban a nem fémes tükrözõdések szûrésére, csökkentésére használják. Ezen alapul az ég kékjét sötétítõ, színkontrasztemelõ hatásuk is, emiatt például a tájképfotózás kedvelt kiegészítõi. A külféle tükrözõdések eltüntetése nem lehetséges utólagos képkorrekcióval, de az utóbbi hatás jó eséllyel utánozható, amit mindjárt meg is próbálunk.

Módszerünk fíÂ?ként tájkép jellegíÂ? fotóknál javasolt, mert itt érhetjük el a kívánt hatást leginkább, amely az ég kékjének sötétítésében és némi kontrasztemelésben mutatkozik majd.

A Layers palettán kattints a jelzett ikonra, majd a listáról válaszd a Selective Color lehetíÂ?séget !

A megjeleníÂ? ablak alján a Relative jelölíÂ?t aktiváld, majd végezd el a következíÂ? beállításokat a fenti Colors lehullómenü megfelelíÂ? színcsoportjait kiválasztva:
Reds
Cyan:0
Magenta: +20
Yellow: 0
Black: 0


Yellows
Cyan: 0
Magenta: -30
Yellow: +25
Black: -10

Blues
Cyan: +100
Magenta: +100
Yellow: -10
Black: +100


A többi csíncsoportot ne módosítsd ! Ha elkészültél, nyomj OK gombot.
Létrejött egy Selective Color rétegünk, amely tartalmazza az iménti színbeállításainkat.
Most kattints újra a fent jelölt ikonra és a listáról válaszd ki a Brightness/Contrast opciót. A megjeleníÂ? ablakban az alábbi értékeket állítsd be, majd nyomj OK gombot !
Brightness: -5
Contrast: +5

A hatás finomításához, az adott réteg kiválasztása után az Opacity (ítlátszóság) pontot használt a Layers palettán. Ennek végeztével a Layer/Flatten Image paranccsal egyesítsd a rétegeket !
Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy módszerünk nem jelent tökéletes és egyedüli megoldást minden esetben. Következményeként esetlegesen megníÂ?het a színzaj valószíníÂ?sége. Aki ezt a szíÂ?ríÂ?hatást szeretné elíÂ?állítani, inkább ruházzon be egy valódi polárszíÂ?ríÂ?re !